Σκοπός

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» δημιουργήθηκε για να στηρίζει με κάθε τρόπο τα παιδιά που πάσχουν από συγγενή καρδιοπάθεια και τις οικογένειές τους.

Για μας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η απρόσκοπτη λειτουργία του μοναδικού δημόσιου Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου της Ελλάδας στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», την οποία στηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο.

Αγωνιζόμαστε, γιατί πιστεύουμε πως κάθε παιδί πρέπει να έχει, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, την ιατρική περίθαλψη που χρειάζεται στην Ελλάδα και, αν αυτό δεν καθίσταται δυνατό, να μπορεί να μεταβεί στο εξωτερικό, χωρίς οποιουδήποτε είδους εκπτώσεις για τη διασφάλιση της υγείας του.

Ειδικότερα, οι σκοποί του Συλλόγου μας, όπως αναφέρονται στο καταστατικό του, είναι:

  1. Η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των ηθικών, κοινωνικών και υλικών συμφερόντων των παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες και των γονέων και κηδεμόνων αυτών.
  2. Η επιδίωξη και διεκδίκηση απρόσκοπτης και βέλτιστης λειτουργίας του μοναδικού δημόσιου Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου της χώρας, το οποίο λειτουργεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» με την επωνυμία “Ειδικό Κέντρο Αντιμετώπισης Συγγενών Καρδιοπαθειών στα Παιδιά” (Ε.Κ.Α.Σ.ΚΑ.Π.).
  3. Η επιδίωξη και διεκδίκηση της αναγκαίας στελέχωσης του ως άνω Παιδοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εις τρόπον ώστε οι μικροί ασθενείς να έχουν την καλύτερη δυνατή ιατρική και νοσηλευτική αντιμετώπιση.
  4. Η επιδίωξη για την ταχύτερη δυνατή χειρουργική αντιμετώπιση των μικρών καρδιοπαθών ασθενών με αντίστοιχο περιορισμό της λίστας αναμονής στο ελάχιστο δυνατό.
  5. Η επιδίωξη εξασφάλισης ψυχολογικής βοήθειας και στήριξης τόσο των μικρών καρδιοπαθών ασθενών, όσο και των γονέων και κηδεμόνων αυτών.

Μας έχουν υποστηρίξει