Μεγάλη Παρασκευή 2020 και ο Χριστός ως ξένος…

(πανέμορφο τροπάριο που ψάλλεται κατά την περιφορά του Επιταφίου, επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε…) «Τον ήλιον κρύψαντα τας ιδίας ακτίνας, και το καταπέτασμα του ναού διαρραγέν, τω του Σωτήρος θανάτω, ο Ιωσήφ θεασάμενος, προσήλθε τω Πιλάτω και καθικετεύει λέγων˙ δος μοι τούτον τον ξένον, τον εκ βρέφους ως ξένον ξενωθέντα εν κόσμω˙ δος μοι τούτον τον

Διαβάστε Περισσότερα...