Περί εκκλήσεων συλλογής χρημάτων για επεμβάσεις σε ιδιωτικά παιδοκαρδιοχειρουργικά κέντρα, ενώ γίνονται δωρεάν στο δημόσιο!

Μοιράστε το άρθρο