Νέος ιστότοπος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Καρδιολογίας

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Καρδιολογίας (ΕΕΠΚ) ανακοινώνει ότι η Εταιρεία έχει πλέον τον δικό της ιστότοπο (www.hapc.gr), που από σήμερα ξεκινά το ταξίδι του στο αχανές διαδίκτυο. O ιστότοπος της Εταιρείας φιλοδοξεί να είναι το σημείο αναφοράς και συνάντησης όλων των μελών της Εταιρείας, αλλά και των γονέων καρδιοπαθών παιδιών και κάθε ενδιαφερομένου για τις συγγενείς καρδιοπάθειες (ΣΚ). Έχει ήδη αναρτηθεί κάποιο ενημερωτικό υλικό για τις συνήθεις ΣΚ και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΕΠΚ) ιδρύθηκε ως σωματείο το 1978 με την ονομασία “ΕΤΑΙΡΕIΑ ΠΑΙΔΙΚHΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓIΑΣ” και έδρα την Αθήνα.

Aντικείμενο της Παιδιατρικής Καρδιολογίας  είναι:

1) Οι συγγενείς καρδιοπάθειες, μεμονωμένες ή σε συνδυασμό με άλλες συγγενείς ανωμαλίες ή στα πλαίσια συνδρόμων και χρωμοσωμικών ανωμαλιών.

2) Οι επίκτητες καρδιοπάθειες της νεογνικής, βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

3) Οι αρρυθμίες (διαταραχές του καρδιακού ρυθμού) στις ως άνω ηλικίες.

4) Οι καρδιολογικές επιπλοκές των ανωτέρω καρδιοπαθειών και όλων των παθήσεων γενικώς.

5) Η συντηρητική, φαρμακευτική και επεμβατική αντιμετώπιση των καρδιολογικών παθήσεων και η περιεγχειρητική και απώτερη παρακολούθηση των παιδιατρικών ασθενών.

6) Η πρόληψη καρδιακών προβλημάτων και παθήσεων από την παιδική ηλικία ως και ο καρδιολογικός έλεγχος αθλουμένων παιδιών και εφήβων.

7) Η συμβολή στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση ενηλίκων με Συγγενείς Καρδιοπάθειες.

Ευχόμαστε καλή αρχή και δημιουργική πορεία!

Μοιράστε το άρθρο