Επιστολή-διαμαρτυρία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) για το Παιδοκαρδιολογικό-Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του “Αγία Σοφία”

Κύριε Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) –που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας- με το παρόν έγγραφό της, σας μεταφέρει την έντονη διαμαρτυρία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες, σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του παιδοκαρδιοχειρουργικού κέντρου του Νοσοκομείου «Αγία Σοφία».

πως επισημαίνει και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 12/16.05.2020 επιστολή του, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες, την οποία σας επισυνάπτουμε, τα προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζει το παιδοκαρδιοχειρουργικό κέντρο του Νοσοκομείου «Αγία Σοφία» έχουν οδηγήσει στην ολοκληρωτική αναστολή της λειτουργίας του, με δυσάρεστες επιπτώσεις για τα παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες.

Η αναστολή προγραμματισμένων χειρουργείων και σοβαρών ιατρικών πράξεων του εν λόγω τμήματος έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στο χώρο, θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές αυτών των παιδιών, εάν λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο τμήμα απευθύνονται παιδιά προερχόμενα από οικογένειες με χαμηλό εισοδηματικό προφίλ, οι οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος νοσηλείας εκτός δημόσιων νοσοκομείων.
Κύριε Υπουργέ,
Ως εκ τούτου απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητάμε να εξετάσετε άμεσα αυτό το καίριας σημασίας ζήτημα και να προβείτε άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων λειτουργίας του παιδοκαρδιοχειρουργικού κέντρου του Νοσοκομείου «Αγία Σοφία» ώστε να αποκατασταθεί και να αναβαθμιστεί η λειτουργία του και να συνεχίσει να προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του προς όφελος των παιδιών με καρδιοπάθειες.

Πιστεύοντας πως θα εξετάσετε άμεσα το προαναφερόμενο ζήτημα και θα ανταποκριθείτε θετικά, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 12/16.05.2020 επιστολή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες, που αναφέρεται στο εν λόγω ζήτημα.

Πηγή: Επιστολή-διαμαρτυρία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) για το Παιδοκαρδιολογικό-Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του “Αγία Σοφία”

Μοιράστε το άρθρο