Δωρεά εκ μέρους της ομάδας Ι-SENSE (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ)

Στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς λάβαμε μία επιστολή από άγνωστη, ως τότε, σε μας πηγή, με περιεχόμενο την διάθεση προσφοράς ποσού, για τους σκοπούς του  Συλλόγου μας. ‘Ηρθαμε, λοιπόν, σε επικοινωνία με τους ευγενείς δωρητές, που ήταν η ομάδα Ι-SENSE του ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου), με επικεφαλής τον Δρ. Άγγελο Αμδίτη.

Η ομάδα I-SENSE (http://i-sense.iccs.gr/) μας ενημέρωσαν ότι γνωρίζουν τον Σύλλογό μας και τις δράσεις του και εκδήλωσαν την επιθυμία να εκφράσουν την στήριξή τους στο έργο μας, που το εκτιμούν βαθύτατα. Έτσι, άμεσα υλοποίησαν την πρόθεσή τους και μας κατέθεσαν ποσό της τάξεως των 1000 ευρώ.

Αν και η ομάδα  I-SENSE έκαναν την δωρεά πολύ σεμνά και διακριτικά, εμείς νιώθουμε την ανάγκη να τους εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και δημοσίως: Σας ευχαριστούμε από καρδιάς κι ευχόμαστε η φιλανθρωπία σας να επιστρέψει μεγαλύτερη στον καθένα σας προσωπικά και να σας φέρει κάθε καλό!

Για να γνωρίσουμε περισσότερο την ομάδα αυτή, παραθέτουμε λίγα λόγια, όπως τα βρήκαμε στο διαδίκτυο:

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών ΕΠΙΣΕΥ) /ΕΜΠ

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα Έρευνας, το οποίο ιδρύθηκε το 1989 από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με σκοπό να διεξάγει έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης, σε όλους τους διαφορετικούς τομείς τηλεπικοινωνιών, συστημάτων υπολογιστών και τεχνικών, και στην εφαρμογή του σε ένα εύρος τομέων.

Το ΕΠΙΣΕΥ και συγκεκριμένα η Ερευνητική Ομάδα I-SENSE του ΕΠΙΣΕΥ είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών – ITS Hellas και κατέχει την Αντιπροεδρεία του Οργανισμού. Η ομάδα I-SENSE συνδέεται με το Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών αλλά και με αριθμό άλλων εργαστηρίων του ΕΠΙΣΕΥ. Βασικοί τομείς ενασχόλησης της ομάδας I-SENSE, την οποία απαρτίζουν περισσότεροι από 80 ερευνητές, τεχνικοί αλλά και διοικητικό προσωπικό, είναι τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, η Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα και τα Έξυπνα ολοκληρωμένα Συστήματα.

Οι βασικές δραστηριότητες της ομάδας Ι-SENSE λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ερευνητικών Προγραμμάτων ενώ η ομάδα πραγματοποιεί συνεργασίες με την εθνική και Ευρωπαϊκή βιομηχανία αλλά και με κρατικά Ινστιτούτα και Οργανισμούς για την διεξαγωγή έρευνας και την ανάπτυξη εφαρμογών και έξυπνων συστημάτων στους προαναφερθέντες τομείς.

Ιστοσελίδα: http://i-sense.iccs.gr/ 

Μοιράστε το άρθρο