Για την Αποστολή “ΑΝΘΡΩΠΟΣ”, που μας στηρίζει…

 

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αποστολή «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» (Mission“ANTHROPOS”) είναι μία Ελληνική Οργάνωση με ανεξάρτητη ανθρωπιστική δράση, που επιδιώκει κοινωφελή σκοπό. Ιδρύτρια και ψυχή της οργάνωσης είναι η κυρία Υπατία Δούση-Αναγνωστοπούλου, Ιατρός, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σκοπός της οργάνωσης είναι η δωρεάν προσφορά ιατρικής βοήθειας σε άτομα ή πληθυσμούς που έχουν ανάγκη σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, χωρίς καμία φυλετική, πολιτική, θρησκευτική ή άλλου είδους διάκριση.

Παράλληλα με τις δράσεις στο εξωτερικό, η οργάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ δραστηριοποιείται από το 2012 και στην Ελλάδα με σκοπό την υποστήριξη των δοκιμαζόμενων συμπολιτών μας, στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Σαν πρώτη προτεραιότητα είχε τεθεί ο εμβολιασμός παιδιών ανασφάλιστων Ελλήνων και μεταναστών, με το πρόγραμμα «Εμβολιά-ζουμε: Παιδιά ανασφάλιστα, όχι απροστάτευτα», όπου η οργάνωση συνέβαλε με την συμμετοχή των εθελοντών και την προσφορά των εμβολίων.

Επίσης, η οργάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, στα πλαίσια της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης και λόγω αιτημάτων που δέχεται κυρίως από οργανώσεις για συγκεκριμένες ιατροφαρμακευτικές ανάγκες ανασφάλιστων ή οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας, ξεκινήσε το πρόγραμμα «Στηρί-ζουμε: Ιατροφαρμακευτική φροντίδα για όλους». Στόχος του προγράμματος είναι να καλύπτονται ιατρικές ή και φαρμακευτικές ανάγκες ατόμων που προστατεύονται ήδη από αυτές τις οργανώσεις, όταν αυτό δεν μπορεί να γίνει από άλλους φορείς. Μέσω του προγράμματος αυτού, μέλη και του δικού μας Συλλόγου δέχθηκαν την βοήθειά τους, όταν έπρεπε να πραγματοποιήσουν ακριβές εξετάσεις, που δεν γίνονταν εντός δημοσίου Νοσοκομείου. Η ανταπόκριση της οργάνωσης ήταν αμεσότατη, κάθε φορά που την χρειαστήκαμε και τους ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας…

Τέλος, με άξονα την αξιοπρεπή διαβίωση των ατόμων της τρίτης ηλικίας, από τον Ιανουάριο του 2018 η οργάνωση Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ υλοποιεί το Πιλοτικό Πρόγραμμα Παροχής Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Περίθαλψης: “Φροντί-ζουμε την Τρίτη Ηλικία». Το πρόγραμμα παρέχει προσαρμοσμένες και ολοκληρωμένες δράσεις πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σε ηλικιωμένους, που φιλοξενούνται σε 4 μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων, μη κερδοσκοπικού και εκκλησιαστικού χαρακτήρα. Το πρόγραμμα επιχειρεί να στηρίξει την τρίτη ηλικία στον τομέα της Υγείας, επικεντρώνοντας τη συγκεκριμένη προσπάθεια σε επιλεγμένες μονάδες μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων, ενώ απώτερος σκοπός του είναι να αναδείξει και να ευαισθητοποιήσει ως προς τις ιδιαίτερες ανάγκες της τρίτης ηλικίας.

Είναι χαρά και τιμή μας που συνεργαζόμαστε με μία τέτοια οργάνωση! Ευχόμαστε στην κ. Υπατία Δούση-Αναγνωστοπούλου και σε όλα τα μέλη να έχετε  δύναμη εκ Θεού για μεγάλο έργο που επιτελείτε και να συνεχίσουμε να έχουμε μία καρποφόρο συμπόρευση…

Μοιράστε το άρθρο